Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

JEUGD EN CULTUUR KAPELLEN ZOEKT DESKUNDIGE HOOFDTECHNICUS (B1-B3)

De hoofdtechnicus is verantwoordelijk voor de technische coördinatie en organisatie van alle activiteiten die in de gebouwen van jeugd en cultuur plaatsvinden (zowel eigen activiteiten als receptieve activiteiten). Daarnaast staat hij/zij ook in voor de coördinatie van het onderhoud van deze gebouwen (inclusief materialen) en van de Kapelse speelterreinen.

De hoofdtechnicus stuurt het technisch team van de jeugd- en cultuurdienst aan. Hij/zij staat in voor de planning en het bewaken van het overzicht met oog op een optimale inzet van medewerkers. Hij/zij coacht de medewerkers.

Je coacht en begeleidt de technisch medewerkers

o Begeleiden van jouw medewerkers door in te zetten op talenten, groei en ontwikkeling

o Zorgen voor een duidelijke formulering van taken, rollen, opdrachten, verantwoordelijkheden

o Openstaan voor een open-feedback-cultuur met ruimte voor input van medewerkers o Helpen oplossen van conflicten

o Versterken van de samenhorigheid en de goede sfeer binnen de dienst

o Leiden van de ploeg naar een gezamenlijk resultaat/doel

Je staat in voor de dagelijkse coördinatie van de activiteiten en taken en je bewaakt de kwalitatieve uitvoering ervan.

o Opmaken van de planning, de dienstroosters en de taakverdeling samen met de collega’s.

o Inplannen van opdrachten van en afspraken maken met externe firma’s o Oplossen van operationele/technische problemen op de werkvloer

Je volgt alle voorstellingen en activiteiten op van voorbereiding tot afbraak, van zowel eigen programmatie als receptieve activiteiten.

o Contacteren van het bezoekende gezelschap of van de persoon die de zaal huurt om de technische aspecten en hun verwachtingen te bespreken

o Uitvoeren en coördineren van een correcte, veilige en tijdige opzet van de technische installatie tijdens repetities en voorstellingen

o Technisch en artistiek ondersteunen van verenigingen en bezoekende gezelschappen.

o Samen met het gezelschap / de klant zoek je naar mogelijke oplossingen als er aan bepaalde eisen / verwachtingen niet kan voldaan worden

Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en het stimuleren van communicatie zodat jouw medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn

o Ervoor zorgen dat elke medewerker over alle informatie beschikt die hij nodig heeft om zijn taken goed te kunnen uitvoeren

o Rapporteren aan jouw leidinggevende over de werking van de technische ploeg, de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, de voortgang van projecten, activiteiten,...

o Verzorgen van top-down en bottom-up communicatie tussen de overlegfora (bv. werkoverleg techniek en vergadering administratie)

o Overleg met programmatieverantwoordelijke en administratieve ploeg over de technische aspecten van de zaalverhuur en de geplande voorstellingen

Je volgt veiligheidsprocedures op en neemt pro-actief maatregelen bij mogelijk onveilige situaties zodat alle activiteiten en projecten in de meest veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden.

o Uitvoeren van een risicoanalyse en gepaste maatregelen nemen

o Controleren of de veiligheidsprocedures gevolgd worden door zowel de eigen

medewerkers, de bezoekende gezelschappen als de huurders van de lokalen

o De klanten (huurders of bezoekende gezelschap) wijzen op een correct gebruik van

het materieel en het volgen van de veiligheidsprocedures

Je voert onderhouds- en herstellingswerken uit aan de technische infrastructuur, je ziet toe op de ordelijke opslag van materialen, licht- en geluidsinfrastructuur

o Inventarisatie van het materiaal

o Opstellen van een onderhoudslijst

o Coördinatie van het onderhoud (incl. kleine herstellingen) van de speelterreinen

o Uitvoeren van onderhoudstaken

o Toezicht houden op een correct gebruik en stockage van materiaal door bezoekende

technici en huurders van de zaal

Je werkt samen met de patrimoniumbeheerder een onderhoudsprogramma uit voor de gebouwen die verhuurd worden door jeugd en cultuurdienst:

Samen met de patrimoniumbeheerder sta je in voor het:

o Bekijken welke werken in eigen beheer kunnen gebeuren en welke werken uitbesteed moeten worden

o Opmaken van bestekken en beoordelen van offertes o Opvolgen van uitvoering van werken

o Opstellen van een onderhoudslijst

Volgen van evoluties en nieuwe technieken in het eigen vak domein zodat hiervan gebruik kan gemaakt worden bij technische werkzaamhedenDownload  20190827_infobrochure deskundige hoofdtechnicus jeugd en cultuur.pdf

MEER VACATURES

Irene Wool vzw (Gent) zoekt Technische leiding. (tot 15/09/2019)  Lees meer
Irene Wool vzw (Gent) zoekt Podiumtechnieker. (tot 15/09/2019)  Lees meer
LOD muziektheater (Gent) zoekt Theatertechnicus. (tot 14/10/2019)  Lees meer
Sint Niklaas zoekt Teamverantwoordelijke technisch team schouwburg. (tot 24/09/2019)  Lees meer
CC Het Perron (Ieper) zoekt Technisch assistent theatertechniek. (tot 10/09/2019)  Lees meer
Irene Wool vzw (Gent) zoekt Productieleider. (tot 15/09/2019)  Lees meer
Cc Casino (Koksijde) zoekt Theatertechnicus - Zaalverantwoordelijke. (tot 11/09/2019)  Lees meer
Novid (Waarloos) zoekt Warehouse Support. (tot 06/10/2019)  Lees meer
CVO De Verdieping - Heusden Zolder zoekt Leerkracht Podiumtechnicus.  Lees meer
Opera Ballet Vlaanderen (Gent) zoekt Podiumtechnieker. (tot 07/09/2019)  Lees meer
De Vooruit (Gent) zoekt Technisch projectco÷rdinator infrastructuur. (tot 09/09/2019)  Lees meer
Opera Ballet Vlaanderen (Gent) zoekt Productieverantwoordelijke Podiumtechniek. (tot 29/09/2019)  Lees meer
ETC / High End Systems zoekt Field Project Co÷rdinator.  Lees meer
Concertgebouw (Brugge) zoekt Stagemanager - Allround Podiumtechnicus.  Lees meer
Concertgebouw Brugge zoekt Stagemanager - allround podiumtechnicus - losse wmedewerker.  Lees meer
Opera Ballet Vlaanderen zoekt Medewerker Licht. (tot 07/09/2019)  Lees meer
Fol Sound & Vision (Londerzeel) zoekt Rental manager audiovisuele verhuurafdeling. (tot 31/10/2019)  Lees meer
RITCS/School of Arts zoekt 50% Technisch Medewerker: Materiaalmeester. (tot 04/09/2019)  Lees meer
De Munt zoekt Decorschrijnwerker. (tot 06/09/2019)  Lees meer
Showtex zoekt Crewchief installatieploeg. (tot 02/09/2019)  Lees meer
Cc Binder (Puurs-Sint-Amands) zoekt Theatertechnieker. (tot 29/08/2019)  Lees meer
© 2019 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.