Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

SCHOOL OF ARTS KASK-KONINKLIJK CONSERVATORIUM ZOEKT HOOFDMEDEWERKER TECHNISCH CONCERT- EN THEATERBEHEER

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:
 • Op 31-05-2017 voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex --Hoger Onderwijs van 20 december 2013:
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Op 31-05-2017 in dienst van houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs nl. diploma van bachelor in de muziek of gelijkgeschakeld.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • Voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.
Taakomschrijving
Verantwoordelijkheden binnen de betrekking
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede zorg van de concertzaal van het Conservatorium, en dit met betrekking tot de technische infrastructuur, meubilair, interieur. Je zorgt ervoor dat de gebruikers op een respectvolle wijze omgaan met het historisch waardevolle erfgoed;
 • Je bent verantwoordelijk voor onderhoud en de professionele bediening van de audio-infrastructuur van de concertzaal en auditoria van het Conservatorium, en dit in het kader van pedagogische activiteiten en concertactiviteiten van het Conservatorium, alsook van activiteiten georganiseerd door derden;
 • Je creëert de ideale audiosetting - vanuit een gedegen kennis van versterking van akoestische instrumenten - voor elke specifieke activiteit die vraagt om versterking;
 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de professionele bediening van de lichtinfrastructuur van de concertzaal en auditoria van het Conservatorium, en dit in het kader van pedagogische activiteiten en concertactiviteiten van het Conservatorium, alsook van activiteiten georganiseerd door derden;
 • Je creëert die ideale lichtsetting - vanuit een gedegen kennis van lichtregie - voor elke specifieke concertactiviteit;
 • Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de professionele bediening van de lichtinfrastructuur van de concertzaal en auditoria van het Conservatorium, en dit in het kader van pedagogische activiteiten en concertactiviteiten van het Conservatorium, alsook van activiteiten georganiseerd door derden;
 • Je creëert die ideale lichtsetting - vanuit een gedegen kennis van lichtregie - voor elke specifieke concertactiviteit;
 • Je biedt technische ondersteuning (audio én licht, zowel in het Conservatorium als op andere locaties) tijdens de examenmomenten;
 • Je zorgt ervoor dat de podiumopstellingen correct uitgevoerd wordt;
 • Je denkt op pro-actieve wijze na over de continue bijsturing en optimalisering van de technische infrastructuur in de concertinfrastructuur van het Conservatorium, teneinde de diverse activiteiten op meest kwalitatief hoogstaande wijze te omkaderen;
 • Je volgt werken met betrekking tot licht- en audio-infrastructuur van de concertzaal en auditoria van het Conservatorium op;
 • Je ontvangt samen met de productiemedewerkers musici en artiesten op gastvrije wijze, ondersteunt de artistieke wensen van de artiesten, en zorgt voor een professionele technische regie van de scènische producties;
 • Je stuurt een selecte groep van jobstudenten aan (in het kader van technische ondersteuning) en werkt constructief met free lance-medewerkers samen;
 • Je maakt deel uit van de dienst ‘Artistieke Projecten en Communicatie’ binnen het decanaat School of Arts;
 • Je rapporteert in het kader van de dagelijkse werking aan de coördinator MIRY Concertzaal, en aan de decaan als leidinggevende,
 • Je gaat steeds pro-actief tewerk, communiceert en rapporteert op frequente basis ten aanzien van collegae en leidinggevenden.
Profielbeschrijving
 • Je hebt een passie voor klassieke muziek, en gaat graag om met musici (zowel studenten als professionelen);
 • Je kan je inleven in de wensen en noden van musici, bent gastvrij en sociaal;
 • Je hebt kennis van licht- en audiotechniek en van lichtregie;
 • Je hebt ervaring als licht- en/of geluidstechnicus;
 • Je hebt ervaring in de culturele sector (bij voorkeur podiumkunsten);
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht, met oog voor detail en een degelijk organisatietalent;
 • Je bent flexibel en gaat pro-actief en probleemoplossend te werk;
 • Je werkt vlot en graag in teamverband en kan ook medewerkers aansturen;
 • Je bent bereid je bij te scholen en de evoluties op technisch vlak op te volgen;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij de HoGent en bij de School of Arts in het bijzonder.
Salaris
 • De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: 2215,71 €, B12: 2448,42 €, B21: 2699,71 €, B22: 3.017,80 €).
 • Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.
 • We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.
Aanstelling
 • Wij bieden een statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 01-09-2017.
 • De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Op basis van een positieve evaluatie kan deze aanstelling omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met het zicht op een vaste benoeming.
 
Kandidaatstelling
 • Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 22-06-2017, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.
 • Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig
 • De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 • Indien dit noodzakelijk blijkt voor het maken van een gefundeerde keuze uit de geschikt bevonden kandidaten, bestaat de mogelijkheid dat een tweede gespreksronde wordt ingericht.
 • De indicatieve timing van de selectiegesprekken is de tweede helft van juni 2017.
 • Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Wim De Temmerman, decaan. Dit verloopt enkel via e-mail (wim.detemmerman@hogent.be).
 • De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

MEER VACATURES

Gemeentebestuur Asse zoekt Theatertechnieker. (tot 21/06/2017)  Lees meer
Gemeentebestuur Waasmunster zoekt Theatertechnicus. (tot 06/07/2017)  Lees meer
Stadsbestuur Sint-Niklaas zoekt Technisch Medewerker. (tot 22/06/2017)  Lees meer
Ancienne Belgique zoekt Geluidstechnicus. (tot 26/08/2017)  Lees meer
Pianofabriek zoekt Productiemedewerker. (tot 23/06/2017)  Lees meer
PRG zoekt Technicus elektronische herstellingen.  Lees meer
PRG zoekt Technicus elektromechanische herstellingen.  Lees meer
Start People zoekt Podiumtechnieker.  Lees meer
Technische scholen Mechelen zoekt Leerkracht Podiumtechnieken.  Lees meer
© 2017 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.