Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

CC DE FABRIEK - SINT LIEVENS HOUTEM ZOEKT TECHNISCH MEDEWERKER CULTUUR

Technische ondersteuning bieden van het cultureel centrum. Bediening van de technische hulpmiddelen van het cultureel centrum. Begeleiden van de gebruikers van het cultureel centrum op technisch gebied.

 • Adviseren gebruikers betreffende inzet van technische hulpmiddelen.
 • Technisch-organisatorisch gebruiksklaar maken van de podiumzaal en van de andere ruimten in afspraak met de gebruikers en optredende gezelschappen: bouwen decor, geluidsbalans, belichting, opbouwen podia, plaatsen audiovisuele apparatuur, opbouwen tentoonstellingen.
 • Technische ondersteuning bieden bij toonmomenten, workshops en cursussen.
 • Organiseren en uitvoeren opbouw en afbouw van voorstellingen en activiteiten en technische ondersteuning bieden bij voorstellingen en activiteiten van de gemeentelijke diensten en derden.
 • Bedienen van en/of toezicht houden op de bediening van alle apparatuur in het cultureel centrum.
 • Beheren en onderhouden van het theater technisch materiaal, installaties en infrastructuur.

Indien de werking en de dienstverlening dit vereisen, moeten steeds bijkomende taken en verantwoordelijkheden opgenomen worden.

Technische competenties

Kennis

 • Algemene technische kennis en basiskennis elektriciteit hebben.
 • Kennis hebben van de algemene veiligheidsvoorschriften.
 • Notie hebben van licht- en geluidstechnische aspecten.

Vaardigheden

 • Kunnen samenwerken, zowel binnen het eigen team als op het niveau van de organisatie.
 • Tactvol kunnen optreden ten aanzien van de gebruikers van het cultureel centrum.
 • In staat zijn de toegewezen opdrachten zelfstandig uit te voeren.

Gedragscompetenties

Klantvriendelijkheid, loyaliteit en integriteit worden aanzien als belangrijke attitudes en gelden voor de hele organisatie.

profiel kandidaat

 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
 • • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • • Je bent van onberispelijk gedrag. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 595). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
 • • Je hebt grondige kennis van de Nederlands taal.
 • • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • • Beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs

Jobgerelateerde competenties

 • Het materiaal laden en lossen met hulpmiddelen
 • De vaste of mobiele spots afstellen volgens het beoogde effect
 • Beeldapparatuur plaatsen, aansluiten en afregelen
 • Het lichtmateriaal monteren volgens de prioriteiten en de voortgang van de decoropbouw
  De bekabeling en aansluitingen testen
 • Een lichtpaneel bedienen en lichtstanden oproepen tijdens een voorstelling
 • De eigenschappen van de locatie van het evenement bepalen en de omstandigheden voor de inplanting van het lichtmateriaal controleren
 • Beeldmateriaal voorbereiden voor gebruik tijdens de voorstelling of opname
 • De acteurs, zangers, dansers, ... volgen met een volgspot
 • De besturing van de belichting programmeren en de lichtstanden testen in een voorstellingssituatie

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Plannen (= ordenen)
 • Klantgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Samenwerken als hecht team
 • Contactvaardig zijn
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

aanbod

Er wordt een halftijds contract voor onbepaalde duur aangeboden. De basis bruto maandwedde bedraagt 1.022,69 euro. Relevante anciënniteit kan worden meegenomen na goedkeuring door de algemeen directeur.

Naast de maandwedde ontvang je:

 • Maaltijdcheques van 6,50 euro per gewerkte dag.
 • 2de pensioenpijler met een pensioentoezegging van 2,5%.
 • Een hospitalisatieverzekering, uitgebreide formule (bij contract min. 1 jaar). Dit betekent dat een eenpersoonskamer gedekt wordt door de verzekering.
 • Terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding ter hoogte van het wettelijk maximum.
 • De mogelijkheid om, na min. 10 maanden in dienst, gebruik te maken van een elektrische fiets als minimum 50% van het woon-werkverkeer met deze fiets wordt afgelegd. De fiets kan ook privé worden gebruikt.
 • Een gunstig verlofstelsel van 31 dagen per jaar voor een voltijdse tewerkstelling. Op 45 jaar, 50 jaar, 55 jaar en 60 jaar wordt telkens een bijkomende verlofdag toegekend.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Korting van 30% als personeelslid op activiteiten van de gemeentelijke diensten (cultuurcentrum, jeugdactiviteiten …) voor jezelf en je gezinsleden.

wijze van solliciteren

Via e-mail: kirsten.desutter@sint-lievens-houtem.be

Lokaal Bestuur Sint-Lievens-Houtem
Marktplein 3, 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM

De procedure ziet er als volgt uit:

1. Een praktische proef (50 punten)

Aan de hand van één of meerdere opdrachten worden de vaardigheden van de kandidaten getoetst.

Om door te gaan tot het mondelinge gedeelte moeten de kandidaten 50% behalen op de praktische proef.

2. Een mondelinge proef (50 punten)

Hierbij gaan we dieper in op de motivatie, competenties en de kernwaarden van de organisatie. Klantvriendelijkheid en loyaliteit worden aanzien als kernwaarden en gelden voor de hele organisatie.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 21 maart 2022

MEER VACATURES

CC De Schakel (Waregem) zoekt Theatertechnicus. (tot 29/05/2022)  Lees meer
Het Farcetheater (Gent) zoekt Freelance theatertechnieker. (tot 30/04/2022)  Lees meer
SLV Rent BV zoekt Allround technici met affiniteit geluid. (tot 30/04/2022)  Lees meer
Hands 4 Events zoekt Stagehand. (tot 01/06/2022)  Lees meer
Stad Genk zoekt Theatertechnics. (tot 26/03/2022)  Lees meer
Vlaams Cultuurhuis (Amsterdam) zoekt Co÷rdinator Gebouwenbeheer. (tot 05/04/2022)  Lees meer
Rosas (Brussel) zoekt Huistechnieker. (tot 24/04/2022)  Lees meer
Operagebouw Antwerpen / Opera Ballet Vlaanderen zoekt Onderhoudstechnicus. (tot 26/03/2022)  Lees meer
Operagebouw Gent / Opera Ballet Vlaanderen zoekt Onderhoudstechnicus. (tot 26/03/2022)  Lees meer
De Grote Post (Oostende) zoekt Podiumtechnicus. (tot 09/04/2022)  Lees meer
PRG BV (Brussel) zoekt polyvalent AV technicus. (tot 31/03/2022)  Lees meer
De Munt / La Monnaie zoekt Diensthoofd belichting. (tot 04/04/2022)  Lees meer
hetpaleis (Antwerpen) zoekt Technisch co÷rdinator (voltijds). (tot 10/05/2021)  Lees meer
© 2022 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.