Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

LOKAAL BESTUUR KALMTHOUT ZOEKT THEATERTECHNICUS C1-C3

https://kalmthout.be/info/vacatures/

Het lokaal bestuur Kalmthout organiseert een examen voor de aanwerving van 1 DT (19/38) contractuele theatertechnicus, niveau C1-C3, onbepaalde duur, via de procedure aanwerving, en met aanleg van een werfreserve voor een periode van 3 jaar, eventueel verlengbaar met 2 jaar.

Het gemeentebestuur Kalmthout is je juridische werkgever.

Hoofddoel van de functie

Organiseren, coördineren en uitvoeren van de technische en logistieke taken ter ondersteuning van cultuurevenementen.

Plaats in de organisatie

Rapporteert aan de deskundige cultuurprogrammatie en/of het afdelingshoofd vrije tijd.

Functie-inhoud (niet limitatief)

Leidinggevende en/of coördinerende taken

 • Geen leidinggevende taken.
 • Zelfstandig coördineren van diverse activiteiten of taken onder leiding van de deskundige cultuurprogrammatie en/of het afdelingshoofd vrije tijd.

Uitvoerende taken

 • Verzorgen van administratieve taken eigen aan de dienst:
  - Offertes opmaken en aankoop van technisch materiaal
  - Allerhande taken in opdracht van de deskundige cultuurprogrammatie en/of het afdelingshoofd vrije tijd.
 • Technische fiches van voorstellingen kunnen interpreteren en voorbereiden zowel administratief als in de praktijk:
  - lossen en laden van het materiaal
  - zelfstandig opstellen en bedienen van licht-, video, geluidapparatuur en theatertechnische installaties
  - verantwoordelijk voor een correcte inhanging van materialen en licht op hoogte
  - opbouwen en afbreken van decors
 • Theater/muziekgezelschappen ontvangen en technisch begeleiden van voorstellingen
  - Bij voorstellingen doet de technisch medewerker voornamelijk de voorbereiding en ondersteuning van het gezelschap.
  - Het bedienen van de licht- en geluidstafel gebeurt doorgaans door het gezelschap zelf.
 • Gemeentelijke activiteiten en evenementen technisch ondersteunen (bewonersvergaderingen, huldigingen, tentoonstellingen,…).
 • Ondersteuning bij de algemene werking van de cultuurdienst (inlichtingen verschaffen tijdens een event, ticketcontrole, adviesverlening bij aankopen, …).
 • Technische bijstand verlenen aan huurders van zalen.
 • Klein technisch onderhoud van de cultuurinfrastructuur.
 • Volgen van bijscholingen.

Controlerende taken

 • Waken over de kwantiteit en de kwaliteit van de uitgevoerde werkprocessen.
 • Waken over de kwaliteit van de dienstverlening.

Communicatieve taken

 • Open en respectvol communiceren zowel naar collega’s binnen je team als collega’s organisatiebreed als naar derden;
 • Actief en op een constructieve manier deelnemen aan het periodiek overleg met de deskundige cultuurprogrammatie en het afdelingshoofd vrije tijd;
 • Signaleren van noden en behoeften om een goede en efficiënte dienstverlening te kunnen garanderen;
 • Onderhouden van contacten met derden relevant voor de functie en in het kader van uitvoering beslissingen;
 • Opmaken en bewaken van concrete werkafspraken met collega’s binnen het lokaal bestuur Kalmthout;

Verruimende bepalingen

 • Opnemen van nieuwe taken als gevolg van evoluties in de wetgeving en de reglementering, in overleg met de collega’s, het diensthoofd en/of het afdelingshoofd.
 • De nodige basiskennis- en vaardigheden onderhouden om de continuïteit van de dienstverlening en in functie van de persoonlijke en professionele ontwikkeling te blijven garanderen.
 • Flexibel zijn met betrekking tot avond- en weekendwerk in functie van evenementen of dienst specifieke noden.

De volledige functieomschrijving kan je vinden in bijlage onderaan deze vacature.

profiel kandidaat

Vereiste vakkennis

 • Basiskennis van licht- en geluidstechnische aspecten.
 • Kennis van allerhande multimedia en ICT.
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften van onder andere: inhanging materialen, werken op hoogte, het gebruik van machines, apparatuur en gereedschappen.
 • Basiskennis van Word, Excel en Outlook.
 • Voldoende talenkennis van Nederlands, Frans en Engels
 • Organisatietalent en probleemoplossend vermogen. Beschikken over algemene kennis van een lokaal bestuur.

Competenties

Onderstaande competenties worden geconcretiseerd in een aantal gedragscriteria die als voorbeeld dienen voor de definiëring ervan.

Kerncompetenties

Zorgvuldigheid

 • Werkt nauwgezet;
 • Komt afspraken na;
 • Controleert het eigen werk of laat dit controleren;
 • Inschatten van de gevolgen van bepaalde acties;

Loyaal handelen

 • Voert de genomen beslissingen nauwgezet uit;
 • Volgt de geldende regels en procedures op een correcte wijze;
 • Verdedigt de genomen beslissingen, ook als staat hij/zij er niet helemaal achter;
 • Geeft geen kritiek om de kritiek, maar tracht steeds een oplossing aan te reiken;
 • Behandelt de verkregen informatie met de nodige discretie en legt de nodige gereserveerdheid aan de dag tegenover derden;
 • Gedraagt zich in overeenstemming met zowel de persoonlijke als de organisatorische waarden en handelt in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie.

Gedrevenheid/ resultaatgerichtheid

 • Werkt met hart en ziel om de resultaten te bereiken die verbonden zijn aan de functie;
 • Zet zich op werkvlak in om de best mogelijke dienst te bieden, rekening houdend met de opgelegde begrenzingen en beperkingen;
 • Toont een grote inzet, toewijding en werkkracht;
 • Voelt zich verantwoordelijk voor de eigen taken en resultaten;
 • Neemt de verantwoordelijkheden die nodig zijn om de kwaliteit van de verstrekte informatie of van de dienst te garanderen;
 • Verbetert fouten in het werk zodat een perfect resultaat wordt afgeleverd;
 • Voert op een efficiënte manier uit wat gevraagd wordt;
 • Ziet toe op een goed beheer en een goede opvolging van zijn taken;
 • Zet door, ongeacht tijdsdruk, problemen, frustraties of hindernissen;
 • Controleert het eigen werk op fouten zodat een goed resultaat wordt afgeleverd;

Samenwerken

 • Integreert zich vlot in het team;
 • Stimuleert een vriendschappelijke sfeer binnen de groep;
 • Bevordert teamspirit door samenwerking en betrokkenheid van de teamleden te stimuleren;
 • Geeft zijn/haar opvattingen en ideeën door aan collega’s;
 • Bezorgt de juiste informatie aan collega’s, deelt ervaringen met hen;
 • Zorgt voor een correcte informatiedoorstroming zodat de collectieve resultaten maximaal kunnen worden behaald;
 • Bespreekt werkgerelateerde problemen met collega’s opdat ze allen aan hetzelfde touw trekken en over dezelfde informatie beschikken;
 • Helpt andere ambtenaren bij het vervullen van hun taken door hen de nodige technische informatie te verschaffen;
 • Streeft ernaar tot een consensus te komen met de collega’s in het team;
 • Werkt teamgericht, maar ontwijkt daarbij geen persoonlijke verantwoordelijkheden.

Bijkomende vereisten

 • Variabel uurrooster met avond- en weekendwerk.
 • Brede kijk op mens en maatschappij.
 • Stressbestendig.
 • Affiniteit met cultuur.
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken.

Jobgerelateerde competenties

 • Decorelementen, dollies, kranen, ... verplaatsen in functie van de scènes en de bewegingen van de acteurs
 • De decors assembleren. Het belichtings- en geluidsmateriaal en camera-uitrusting installeren
 • De decors, het materiaal en de camera-uitrusting demonteren en na de voorstelling of de opname opbergen
 • Decorelementen bevestigen aan draagstructuren en de contragewichten aanpassen
 • Podiumstructuren monteren (grids, bruggen, trussen, podia, ...)
 • Het materiaal laden en lossen met hulpmiddelen
 • Decors, materiaal en uitrusting laden, lossen en verplaatsen op de voorstellingslocatie of de filmset
 • Nagaan waar de decors moeten worden geplaatst en de technische vereisten voor de montage en demontage vaststellen

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

aanbod

 • Een hospitalisatieverzekering wordt aangeboden en gedeeltelijk ten laste genomen door het lokaal bestuur Kalmthout. Gezinsleden kunnen tegen een voordelig tarief ook aangesloten worden.
 • Elektronische maaltijdcheques worden aangeboden t.b.v. 8,00 € per prestatie van 07u36 waarvan 1,09 € zelf ten laste wordt genomen.
 • Elektronische ecocheques worden aangeboden t.b.v. 100 € per persoon per VTE per jaar. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om rechten te openen.
 • Indien je je met de fiets van en naar het werk verplaatst, ontvang je hiervoor ook een vergoeding van 0,25 €/km.
 • Volledige ten laste name openbaar vervoer in het kader van woon-werk verkeer.
 • Indien je reeds in het verleden gewerkt hebt in de privé-sector of als zelfstandige en indien de ervaring relevant is voor de functie, kunnen deze jaren meegerekend worden als anciënniteit bij de berekening van je maandwedde.
 • Indien je reeds voor een ander openbaar bestuur hebt gewerkt, kunnen ook deze jaren meetellen als anciënniteit. Je dient dit te bewijzen aan de hand van tewerkstellingsattesten en functiebeschrijvingen.
 • Een bruto-aanvangswedde van € 2 127,92 en een bruto-eindwedde van € 3 894,63 (op maandbasis, voltijds).
 • Het bedrag van je netto maandwedde is afhankelijk van je niveau en trap binnen onze vastgestelde weddeschalen (in functie van verworven anciënniteit) en van je persoonlijke situatie (burgerlijke staat, personen ten laste enz.,…). Je kan steeds een weddesimulatie bekomen bij de dienst personeel en organisatie.
 • Goede balans werk/privé.
 • Gunstige verlofregeling.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • 2de pensioenpijler

wijze van solliciteren

Via e-mail: examen@kalmthout.be

Contact: Sofie Suykerbuyk

HOE SOLLICITEREN?

Bezorg je motivatiebrief samen met je uitgebreid curriculum vitae, uittreksel uit het strafregister model 1 niet ouder dan 3 maanden en een kopie van je diploma

 • via mail (vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert)
  aan: examen@kalmthout.be.

OF

 • kom deze afgeven op de dienst personeel, elke voormiddag tussen 09u00 en 12u00 (via hoofdingang) of in de namiddag tussen 13u30 en 15u00 (via zij-ingang, bel personeelsdienst): Kerkeneind 13 te 2920 Kalmthout.

Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de dienst personeelsbeleid van het lokaal bestuur Kalmthout (gemeente en OCMW), dagelijks van 09.00u – 12.00u en van 13.30u tot 15.00u, Kerkeneind 13 te Kalmthout of telefonisch op het nr. 03/376 49 44 of per mail op: hrm@kalmthout.be.

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de gemeente Kalmthout, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet.

Lokaal bestuur Kalmthout verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR). Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.kalmthout.be/privacy.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 15 juni 2022

MEER VACATURES

OpenDoek vzw (Antwerpen) zoekt Jobstudenten. (tot 04/07/2022)  Lees meer
Theaterhuis Banann zoekt Allround theatertechnicus. (tot 13/07/2022)  Lees meer
Film Fest Gent zoekt Medewerker programmateam (V/M/X) Print Traffic. (tot 20/06/2022)  Lees meer
Gemeente Waasmunster zoekt Theatertechnicus C1-C3. (tot 09/06/2022)  Lees meer
Stad Antwerpen zoekt Podiumtechnicus. (tot 26/06/2022)  Lees meer
Sport Paleisgroep - Capitole Gent zoekt Assistant Stage Manager. (tot 17/06/2022)  Lees meer
Opera Ballet Vlaanderen zoekt Specialist audio. (tot 15/06/2022)  Lees meer
Gatam (Antwerpen) zoekt Co÷rdinator technische projecten. (tot 23/06/2022)  Lees meer
Lokaal bestuur Lochristi zoekt Technieker cultuur- en jeugdinfrastructuur. (tot 13/06/2022)  Lees meer
Stad Lokeren zoekt Theatertechnicus. (tot 07/06/2022)  Lees meer
CC De Schakel (Waregem) zoekt Theatertechnicus. (tot 29/05/2022)  Lees meer
Het Farcetheater (Gent) zoekt Freelance theatertechnieker. (tot 30/04/2022)  Lees meer
SLV Rent BV zoekt Allround technici met affiniteit geluid. (tot 30/04/2022)  Lees meer
Hands 4 Events zoekt Stagehand. (tot 01/06/2022)  Lees meer
Stad Genk zoekt Theatertechnics. (tot 26/03/2022)  Lees meer
Rosas (Brussel) zoekt Huistechnieker. (tot 24/04/2022)  Lees meer
Vlaams Cultuurhuis (Amsterdam) zoekt Co÷rdinator Gebouwenbeheer. (tot 05/04/2022)  Lees meer
Operagebouw Antwerpen / Opera Ballet Vlaanderen zoekt Onderhoudstechnicus. (tot 26/03/2022)  Lees meer
Operagebouw Gent / Opera Ballet Vlaanderen zoekt Onderhoudstechnicus. (tot 26/03/2022)  Lees meer
De Grote Post (Oostende) zoekt Podiumtechnicus. (tot 09/04/2022)  Lees meer
PRG BV (Brussel) zoekt polyvalent AV technicus. (tot 31/03/2022)  Lees meer
Cc De Fabriek - Sint Lievens Houtem zoekt Technisch medewerker cultuur. (tot 21/03/2022)  Lees meer
De Munt / La Monnaie zoekt Diensthoofd belichting. (tot 04/04/2022)  Lees meer
hetpaleis (Antwerpen) zoekt Technisch co÷rdinator (voltijds). (tot 10/05/2021)  Lees meer
© 2022 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.