Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

GEMEENTEBESTUUR LEBBEKE ZOEKT THEATERTECHNICUS

Functieomschrijving

De theatertechnicus staat hoofdzakelijk mee in voor de theatertechnische omkadering van voorstellingen en concerten.

Profiel
 • in het bezit zijn van minimaal een diploma hoger secundair onderwijs of hiermee gelijkgesteld;
 • kennis hebben van theatertechniek door opleiding en/of ervaring;
 • slagen voor een vergelijkende selectieprocedure;
 • bereid zijn tot weekendwerk en onregelmatige prestaties (weekendwerk en onregelmatige prestaties zijn een absolute must in de culturele sector!)
 • Jobgerelateerde competenties
 • Bestellingen plaatsen voor verbruiksgoederen en gereedschap naargelang de behoeften van de voorstelling of opname
 • Belichtingsmateriaal selecteren op basis van de technische fiche en de aankoop- of huurbehoeften bepalen
 • De vaste of mobiele spots afstellen volgens het beoogde effect
 • Overleggen over het lichtontwerp met ontwerpers, regisseurs, productieleiders, financieel directeur, artiesten, …
 • Het lichtmateriaal monteren volgens de prioriteiten en de voortgang van de decoropbouw De bekabeling en aansluitingen testen
 • Beeldapparatuur plaatsen, aansluiten en afregelen
 • De belichting van een voorstelling ontwerpen en vastleggen volgens de aanwijzingen van een regisseur of choreograaf (effecten, sfeer, kleuren, ...)
 • De besturing van de belichting programmeren en de lichtstanden testen in een voorstellingssituatie
 • De acteurs, zangers, dansers, ... volgen met een volgspot
 • Beeldmateriaal voorbereiden voor gebruik tijdens de voorstelling of opname
 • Preventief en correctief basisonderhoud aan het lichtmateriaal uitvoeren
 • Een lichtpaneel bedienen en lichtstanden oproepen tijdens een voorstelling
Persoonsgebonden competenties
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Leervermogen hebben
 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Contactvaardig zijn
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Solliciteer nu 
Vereiste studies
 • 3de graad kunstsecundair onderwijs (KSO3)
 • 3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)
 • 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)
 
Aanbod
 • een boeiende en afwisselende functie in een moderne en nieuwe werkomgeving;
 • een bruto beginjaarsalaris van minimum 22.674,57 euro;
 • mogelijkheid tot validatie van functierelevante beroepservaring;
 • glijdende uurregeling;
 • een aantrekkelijk verlofstelsel;
 • extra legale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, collectieve hospitalisatieverzekering.
 
Plaats tewerkstelling
Stationsstraat 23 9280 LEBBEKE
 
Waar en hoe solliciteren?
Per brief
Persoonlijk aanmelden
Contact: Peter Cooreman
GEMEENTEBESTUUR LEBBEKE
FLOR HOFMANSLAAN 1, 9280 LEBBEKE
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma of getuigschrift, naar keuze indienen bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs en/of door e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be). De kandidatuur dient steeds geadresseerd te zijn aan het college van burgemeester en schepenen van en te 9280 Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1.
De uiterste datum voor indiening van de kandidaturen werd vastgelegd op zondag 13 augustus 2017. De datum van overhandiging, van de poststempel of van het e-mailbericht geldt als datum van verzending en indiening van de kandidatuur.Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 13 augustus 2017

MEER VACATURES

Vertigo CS zoekt AV Technieker.  Lees meer
TheaTech zoekt Technici.  Lees meer
Stad Kortrijk zoekt Theatertechnicus. (tot 03/09/2017)  Lees meer
Kunsthuis zoekt Technisch Productieleider. (tot 15/08/2017)  Lees meer
Zoomvliet Studio zoekt Instructeur AV specialist. (tot 20/08/2017)  Lees meer
De Munt zoekt Hoofdschoenmaker. (tot 20/08/2017)  Lees meer
CC De Factorij zoekt Logistiek Medewerker. (tot 16/08/2017)  Lees meer
CC De Factorij zoekt Theatertechnicus. (tot 16/08/2017)  Lees meer
CC De Factorij zoekt Hoofdtheatertechnicus. (tot 16/08/2017)  Lees meer
CC De Brouckere zoekt Technisch medewerker cultuurcentrum.  Lees meer
Ancienne Belgique zoekt Geluidstechnicus. (tot 26/08/2017)  Lees meer
© 2017 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.