Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

SINT-GILLIS-WAAS ZOEKT THEATERTECHNICUS

theatertechnicus

Info aan de kandidaten

Kenmerken van de functie

 • functie: theatertechnicus
 • graad: administratief medewerker
 • niveau: C
 • rang: Cv
 • salarisschaal: C1/C3
 • tewerkstellingsbreuk: voltijds (38/38)
 • statuut: contractueel
 • procedure: aanwerving
 • wervingsreserve: ja, voor de duur van 2 jaar

Salaris

Zonder meerekenbare anciënniteit in schaal C1 op weddetrap 0:

 • 13.550 EUR x index 167,34% = 22.674,57 EUR bruto per jaar
 • 1.889,55 EUR bruto per maand aan index 167,34%;

+ haard- of standplaatstoelage (volgens gezinstoestand).

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal C1 op weddetrap 8:

 • 15.900 EUR x index 164,06% = 26.607,06 EUR bruto per jaar
 • 2.217,26 EUR bruto per maand aan index 167,34%;
  + haard- of standplaatstoelage (volgens gezinstoestand).

Alle nuttige ervaring uit de openbare sector komt volledig in aanmerking voor het bepalen van de weddetrap.

De personeelsdienst kan, op aanvraag, een persoonlijke loonsimulatie maken (03 727 17 00 of personeel@sint-gillis-waas.be).

Bijkomende voordelen

 • maaltijdcheques van 6 EUR;
 • fietsvergoeding en/of volledige terugbetaling gebruik openbaar vervoer woonwerkverkeer;
 • gratis hospitalisatieverzekering na 6 maand in dienst (basis waarborg).

Contracten bepaalde/onbepaalde duur

Een eerste contract van bepaalde duur (6 maanden) kan na een gunstige evaluatie worden omgezet naar een contract van onbepaalde duur.

Functiebeschrijving

Plaats in de organisatie

De theatertechnicus werkt onder de directe leiding van de cultuurbeleidscoördinator.

Hoofddoel van de functie

De theatertechnicus voert alle taken uit met het oog op een kwalitatief hoogstaande dienstverlening met betrekking tot de organisatie van evenementen in GC De Route en is in het bijzonder verantwoordelijk voor het theatertechnische luik.

Taken theatertechnicus

 • Voorbereiden en bedienen van licht- en geluidstafels.
 • Inhangen en richten van technisch materiaal volgens technische fiches.
 • Ontwerpen van licht- en geluidsplannen voor lokale verenigingen.
 • Algemene planning theatertechniek: maken van onderlinge afspraken met collega-technieker, overleg met de collega die de zaalreservaties beheert in functie van de opeenvolging van activiteiten.
 • Actief opvragen van technische fiches om de verschillende producties goed te kunnen voorbereiden.
 • Afspraken maken met gebruikers, zowel verenigingen als professionele producties (levering materiaal/decor/piano/…)
 • Specifieke planning met betrekking tot plaatsen van extra podium, verplaatsen tribune.
 • Aankoopbeleid op korte termijn in functie van geplande producties.
 • Aankoopbeleid op lange termijn in functie van nodige investeringen.
 • Onderhoud van het aanwezige materiaal.
 • Opvolging onderhoud hoogtewerker, tribune en afscheidingsgordijnen.
 • Zelfstudie of actief opzoeken van relevante informatie over nieuwe tendensen en mogelijkheden met betrekking tot theatertechniek.
 • Het is de bedoeling om via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te schetsen van de functie en van de belangrijkste taken. De functie kan dan ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd.

Functieprofiel

Competenties

 • samenwerken (kerncompetentie)
 • betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie)
 • oplossingsgerichtheid (kerncompetentie)
 • kennis overdragen
 • adviseren
 • rapporteren
 • integreren en synthetiseren
 • objectieven stellen
 • besluitvaardigheid

Kennis

 • elementaire kennis algemene regelgeving (gemeentedecreet, openbaarheid
 • van bestuur, overheidsopdrachten)
 • basiskennis specifieke regelgeving (incl. veiligheid)
 • grondige kennis gebruik ICT
 • basiskennis van de eigen organisatie
 • grondige kennis van specifieke software
 • basiskennis van de sector
 • grondige kennis van het gebruik van machines en materialen

Gedragsvereisten

 • beschikbaarheid
 • handelen in overeenstemming met de regels en engagementen nakomen
 • integriteit
 • loyauteit
 • stressbestendigheid en zelfreflectie
 • vriendelijk en hartelijk zijn

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Voor toelating tot de betrekking van theatertechnicus bij aanwerving gelden de volgende

voorwaarden:

1) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie; Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, model 1, dat maximaal drie maanden oud is. Als daarop ongunstige vermeldingen voorkomen, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen die hij samen met het uittreksel aan het bestuur bezorgt. De aanstellende overheid oordeelt over de inhoud van het uittreksel en neemt de opmerkingen van de sollicitant in overweging. Bij de beoordeling houdt de aanstellende overheid rekening met het dienstbelang, de waardigheid van de desbetreffende openbare functie en de aard van de te begeven betrekking.

2) de burgerlijke en politieke rechten genieten;

3) voldoen aan de nationaliteitsvereiste voor een contractuele functie;

4) deze functie is toegankelijk voor kandidaten die tot het wettige verblijf in België zijn toegelaten en die wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten.

5) medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten:

1) voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; m.a.w. een goede kennis van het Nederlands;

2) slagen voor de selectieprocedure.

Diplomavereiste

Voor de functie van theatertechnicus is minimum een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig nodig.

Pluspunten

 • bereid zijn om te werken in het weekend en ’s avonds;
 • kennis van geluids- en belichtingstechniek.

Selectieprogramma

De standaard selectieproef bestaat uit minimum twee selectiegedeelten met keuze uit:

 • een schriftelijk gedeelte rond beroepskennis;
 • een praktisch gedeelte in de vorm van praktische proef (ICT-proef, casestudie, lichten geluidsproef…);
 • een mondeling gedeelte

De kandidaat moet op de verschillende selectiegedeelten zestig procent van de punten behalen om te slagen in de selectieprocedure. Bestaat één selectiegedeelte uit meerdere proeven, dan moet de kandidaat op elke proef minstens vijftig procent van de punten behalen.

Bij het opstellen van het selectieprogramma houdt de selectiecommissie rekening met de functievereisten uit de functieomschrijving en het functieprofiel. De selectiecommissie legt in samenspraak met de secretaris het selectieprogramma vast.

Aanstelling

Uit de geslaagden in de selectieproef stelt het college van burgemeester en schepenen op advies van de selectiecommissie de meest geschikte kandidaat (m/v/x) aan.

Indienen van de kandidaturen

De kandidaten dienen hun sollicitatie in via https://www.jobsolutions.be/register/2311.

Bijhorende stukken bij de kandidatuur:

 • curriculum vitae;
 • diploma;
 • uittreksel uit het strafregister, model 1, max. 3 maanden oud (achteraf in te dienen).

Solliciteren kan tot en met woensdag 21 maart 2018.

Indien je vragen hebt bij het indienen van je kandidatuur, aarzel niet contact op te nemen met de personeelsdienst.

Oproeping tot de selectieproef

De kandidaten ontvangen een persoonlijk bericht voor de verschillende gedeelten van de selectieproef.

Datum indiensttreding

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat en van de looptijd van de selectieprocedure is 1 mei 2018 een realistische startdatum.

Meer informatie over deze vacature kan u bekomen op het gemeentehuis bij:

 

 

MEER VACATURES

Royal Opera House Muscat (Oman) zoekt Lichttechnieker.  Lees meer
PFL zoekt AV Technieker.  Lees meer
Gemeente Beerse zoekt Technieker cultuur. (tot 21/03/2018)  Lees meer
Stad Kortrijk zoekt Theatertechnicus. (tot 25/03/2018)  Lees meer
Gemeente Oud-Turnhout zoekt Verantwoordelijke podiumtechnieken. (tot 23/03/2018)  Lees meer
Shure zoekt Applications engineer/technical customer support.  Lees meer
© 2018 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.