Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

HET EUROPEES VEILIGHEIDSPASPOORT VAN DE PODIUM- & EVENTSECTOR (01 06 2023)

safetypassport.eu/be/

Binnen de schoot van o.m. STEPP ontwikkelde het ETTE-project een Europese veiligheidsopleiding voor podiummedewerkers met een bijbehorend veiligheidspaspoort. Het veiligheidspaspoort onderstreept het belang van veilig werken in de podium- en eventsector. De opleiding is gebaseerd op 10 ESCO-competenties die elke medewerker die op het podium werkt, moet beheersen:

  1. Werken met respect voor de eigen veiligheid
  2. Bijdragen tot een veilige en duurzame werkomgeving
  3. Ergonomisch werken
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
  5. Brandpreventie in een voorstellingsomgeving
  6. Veilig werken op hoogte
  7. Veilig werken met mobiele elektrische systemen onder toezicht
  8. Veilig met gereedschap werken
  9. Veilig werken met chemische stoffen
  10. Plaatsen en hangen van podiumtechnisch materiaal

De inhoud van de cursus weerspiegelt de visie dat veiligheid een manier van leven is. Iedereen op het podium, van stagehand tot stagemanager, moet zich veilig kunnen gedragen, de mechanismen begrijpen achter veilig werken en een kritische veiligheidsattitude ontwikkelen. In tegenstelling tot andere veiligheidsopleidingen is deze cursus niet gericht op wetgeving, maar op competentie, op het beheersen van een veilige werkpraktijk. Het is gericht op “in staat zijn” in plaats van “weten”, kunnen in plaats van weten.

Leerplatform

STEPP vzw, RITCS School of Arts in Brussel en Sociaal Fonds Podiumkunsten zijn de initiatiefnemers van het veiligheidspaspoort. Wij ontwikkelen en onderhouden het leerplatform in alle talen. Dit leerplatform staat gratis ter beschikking voor iedereen die veilig werken in de podium- & eventsector belangrijk vindt.

Attestering

Het veiligheidspaspoort onderstreept het belang van veilig werken in de podium- en eventsector. Door het te gaan behalen, toont de kandidaat aan dat hij/zij/x  dit veiligheidsbewustzijn ook kan demonstreren in een gesimuleerde podiumomgeving met 2 assessoren. De attestering zelf verloopt via ETTEC. ETTEC is een internationale non-profitorganisatie die de internationale wederzijdse erkenning van certificaten in de podiumkunsten- en evenementensector ondersteunt.

ETTEC verenigt nationale beoordelingscentra en certificeringsinstanties met als doel om de wederzijdse kwaliteit te garanderen, gemeenschappelijke beroepsprofielen te ontwikkelen en assessoren, mentoren en trainers op te leiden. De leden van  ETTEC erkennen elkaars certificaten om ervoor te zorgen dat de certificaten geldig zijn in alle deelnemende landen. Het veiligheidspaspoort wordt daarmee het VCA-attest van de podium- & eventsector.

© 2024 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.